Тимур Уваровіт - Заява про встановлення факту смерті