Тимур Уваровіт - Заява про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена