Позовні заяви

ПОЗОВНІ ЗАЯВИ У ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання матері (батька).

Позовна заява про стягнення коштів на утримання внука (внучки).

Позовна заява про зобов'язання надати рівноцінне житлове приміщення.

Позовна заява про примусовий обмін житлового приміщення.

Позовна заява про стягнення аліментів.

Заява про усиновлення.

Позовна заява про позбавлення батьківських прав.

Позовна заява про визнання шлюбного договору (контракту) повністю (частково) недійсним.

Позовна заява про визнання шлюбу недійсним.

Позовна заява про встановлення батьківства та стягнення аліментів.

Позовна заява про зменшення розміру аліментів.

Позовна заява про розірвання шлюбу.

Позовна заява про розірвання шлюбу і поділ майна.

Позовна заява про вселення.

Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири.

Заява про визнання громадянина обмежено дієздатним.

Заява про встановлення факту визнання батьківства.

Заява про встановлення факту перебування на утриманні.

Заява про встановлення факту прийняття спадщини.

Заява про встановлення факту реєстрації народження.

Заява про встановлення факту родинних відносин.

Заява про встановлення факту смерті.

Заява про поновлення громадянина в дієздатності.

Заява про поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена.

Позовна заява про визнання ордера на житлове приміщення недійсним та виселення.

Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням у зв'язку з відсутністю в ньому понад шість місяців без поважних причин.

Позовна заява про визнання особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням у зв'язку з переїздом на інше постійне місце проживання.

Позовна заява про зміну договору найму житлового приміщення.

Позовна заява про стягнення коштів на утримання діда (баби).

Заява про визнання громадянина недієздатним.