Контакти. Юридична група "Lawyers alliance for wards" | HEAGLOBE

КОНТАКТИ

юристы, адвокаты, нотариусы, Тимур Уваровит, ХЕАГЛОБЕ

Lawyers alliance for wards - це формування єдиної, авторитетної, загальнонаціональної юридичної спільноти, що об'єднує вчених-правознавців, юристів-практиків, представників юридичної освіти і науки. Цей Альянс є об'єктивним, оскільки новий етап реформ і робота з подальшого зміцнення української державності неминуче вимагають від усіх представників юридичної громадськості активної громадянської позиції з метою формування нової якості правової держави, громадянського суспільства і підвищення загального рівня правової культури громадян. LAW акумулює наявний висококласний інтелектуальний потенціал, пов'язаний з найбагатшим професійним практичним досвідом у справі подальшого зміцнення правових засад держави і суспільства, розвитку суспільних інститутів, правової і політичної культури. LAW тільки одним своїм авторитетом може прямо впливати на якість правотворчої діяльності загальнодержавних, регіональних і місцевих органів влади, ефективність функціонування всіх гілок державної влади. Завдань, що стоять перед Альянсом, вже зараз велика кількість. Перш за все, це активне залучення юридичної громадськості до нормотворчого процесу на всіх рівнях влади, підвищення його наукової обґрунтованості, вирішення задач по проведенню правових реформ, розвиток юридичної науки і освіти, правове виховання населення.

Скарги на роботу фахівців надсилайте на e-mail: claim@heaglobe.com

Побажання щодо работи надсидайте на e-mail: wishes@heaglobe.com

Україна, м. Київ, вул. Сабурова, 17а

law@heaglobe.com

Співробітництво